O nás

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

V souvislosti s restrukturalizací rakouské investiční skupiny společnosti Erste Asset Management GmbH,došlo na podzim roku 2015 v rámci přeshraniční fúzi ke sloučení společností Investiční společnost České spořitelny a Erste Asset Management GmbH. V důsledku fúze přejdou všechna práva a povinnosti Investiční společnosti České spořitelny na společnost Erste Asset Management GmbH, která bude po fúzi v České republice provozovat činnost prostřednictvím odštěpného závodu: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.


Erste Asset Management GmbH (EAM) koordinuje a odpovídá za všechny činnosti týkající se řízení aktiv v rámci Erste Group. Spravujeme aktiva v hodnotě okolo 58 miliard eur (stav k 31.03.2015) v našich jedenácti zastoupeních, v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.

 

Posláním společnosti Erste Asset Management je poskytovat služby vysoké kvality spojené:

  • s investováním do otevřených podílových fondů
  • se správou majetku ve fondech
  • se zajišťováním doprovodných technických a poradenských služeb. 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5