Zajímavé odkazy

 • Investiční centrum České spořitelny

  Investování a vše s ním spojené má v České spořitelně své nové místo - své Investiční centrum. Jedinečný pohled do světa investic a vše o investování doslova „na jednom místě“
 • Česká spořitelna, a.s. 

  Investiční společnost distribuuje své produkty prostřednictvím rozsáhlé pobočkové sítě České spořitelny. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 17 miliony klientů v osmi zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. Banka desetiletí, Nejdůvěryhodnější banka roku 2011, Nejbezpečnější banka regionu střední a východní Evropy 2010, Banka roku 2010 pro Českou republiku.
 • Erste Asset management

  Investiční společnost patří od 16. 12. 2009 do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH. Erste Asset Management má majetkové podíly ve všech investičních společnostech finanční skupiny ERSTE GROUP BANK AG.
 • ČNB - Česká národní banka

  Vykonavatel státního dozoru nad investičními společnostmi, fondy, obchodníky s cennými papíry, makléři, Střediskem cenných papírů.... Uděluje licence podílovým fondům a kontroluje jejich činnost. 
 • AKAT -  Asociace pro kapitálový trh ČR

  Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Členové asociace se řídí Stanovami a Etickým kodexem. Mimo jiné zde naleznete pravidelně zpracovávané inforamce o jednotlivých fondech spravovaných členy Asociace.PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5