Fondy nabízené mimo pobočkovou síť ČS

Společnost obhospodařuje též fondy, které jsou specifické buď tím, že jsou určeny pro distribuční cestu jinou než je pobočková síť České spořitelny, nebo tím, že se zaměřují na speciální investiční strategii. Patří mezi ně například fondy pro privátní klientelu nebo kvalifikované investory, jakými jsou třeba korporace a instituce. Některé speciální fondy nemusí publikovat tolik údajů jako standardní fondy. Některé fondy také mohou vyžadovat (ať podle zákona nebo podle statutu) minimální investici, která je řádově vyšší než u standardních fondů, např. jeden milión korun.

Nabídka

A) Fondy pro Erste Private Banking, ERSTE Premier a pro institucionální klienty

Tyto fondy jsou určeny výhradně pro prodej prostřednictvím distribuční sítě:

 

Erste Private Banking představuje komplexní servis pro náročné klienty České spořitelny. Jeho klienty jsou úspěšní manažeři, podnikatelé, majitelé firem, restituenti, umělci, sportovci atd. Posláním je poskytovat klientům prvotřídní poradenské služby a zajistit individuální přístup ke každému klientovi, k jeho potřebám a očekáváním. S klienty si vytváří osobní vztah založený na profesionalitě, důvěře a diskrétnosti, zejména poskytováním kvalitního servisu prostřednictvím zkušeného privátního bankéře.

Nabídka Erste Private Banking  je určena fyzickým osobám s majetkem nad 10 miliónů korun či ekvivalentem v jiné měně.

ERSTE Premier poskytuje komplexní bankovní servis na špičkové úrovni, který je založený na vysoké profesionalitě Premier bankéřů, kvalitě všech poskytovaných služeb a diskrétnosti exkluzivních samostatných poboček určených pouze pro Premier klienty.

Nabídka služeb ERSTE Premier  je určena pro náročné  klienty, pro fyzické osoby s majetkem nad 1 milión korun nebo s pravidelným měsíčním příjmem minimálně 100 tisíc korun (příp. ekvivalent v cizí měně).

Správa aktiv pro institucionální klienty poskytuje individuální služby právnickým osobám při řízení jejich finančních investic. Klienty České spořitelny v této oblasti jsou významné pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, města a obce, vládní agentury, odborové svazy, družstva, oborové komory, univerzity a školy a v neposlední řadě též nadace a nadační fondy.
Správa aktiv pro institucionální klienty přináší klientům komplexní řešení pro investování na finančních trzích. Jednoznačným cílem správy aktiv v České spořitelně je umožnit právnickým osobám přístup ke všem nástrojům finančních trhů. Prostřednictvím týmu špičkových odborníků Správa aktiv pro institucionální klienty vytváří investiční strategie, které zohlední jednotlivé potřeby konkrétního klienta. Všechna řešení jsou naprosto transparentní a smluvně zaručují vysokou likviditou svěřených prostředků.

Nabídka Správy aktiv pro institucionální klienty je určena právnickým osobám s majetkem nad 5 miliónů korun či ekvivalentem v jiné měně. 

 

Nabídka fondů

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ
YOU INVEST solid
YOU INVEST balanced
YOU INVEST active
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE
Privátní portfolio AR REALITY
Privátní portfolio AR Akcie
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy
Privátní portfolio dynamické dluhopisy
Institucionální akciový FF
Likviditní fond
Dluhopisový fond
Smíšený fond
Certifikátový fond
Globální akciový FF
MPF 10
MPF 30

B) Ostatní fondy

Společnost obhospodařuje fondy kvalifikovaných investorů - Fond 2005, fond IPF 10 a fond IPF 35.

V případě vašeho zájmu o založení fondu kontaktujte, prosím, vedení společnosti (Tel: + 420-222 180 272) nebo vašeho bankovního poradce.

 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5