Smíšené fondy

 

Smíšené fondy stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými Investují do všech základních tříd aktiv současně, tj. do nástrojů peněžního trhu, do dluhopisů a do akcií. Jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu 3 až 5 let v závislosti na různé míře kolísavosti. Míru kolísání lze odvodit dle toho, jaký poměr mohou v portfoliu fondu zaujímat dluhopisová a akciová složka. Hlavní přidaná hodnota smíšených fondů spočívá v aktivním přesouvání investic mezi jednotlivými složkami aktiv podle aktuálních vyhlídek na trhu.

 

Nabídka smíšených fondů

 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5