Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné především pro střednědobé investice v investičním horizontu 2 - 4 roky, dluhopisové fondy velmi krátkodobých investic i pro investice v investičním horizontu kolem 1 roku.  Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle jeho zaměření. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu a naopak nižší než u fondů akciových. Dluhopisové fondy nabízejí ve střednědobém horizontu možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu.  Dluhopisové fondy mohou být zaměřeny na specifické regiony či země. Investují zejména do různých typů dluhopisů.
 

Nabídka dluhopisových fondů

 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5