Aktuální ceny


Optimum

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 04.02.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 04.02.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0124 571 793 745
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8439 173 971 788
SPOROINVEST 1,8727 9 694 757 441
SPOROBOND 2,2520 15 393 654 510
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3834 1 372 869 552
TRENDBOND 1,3804 788 558 527
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2691 1 868 889 370
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3870 402 806 887
AKCIOVÝ MIX 1,5448 679 690 011
GLOBAL STOCKS 0,6151 633 470 960
SPOROTREND 0,9310 1 866 410 157
TOP STOCKS 1,9229 6 298 781 604
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1062 19 500 066 678
VYVÁŽENÝ MIX 1,3717 2 973 970 048
DYNAMICKÝ MIX 1,2831 648 130 119
SMÍŠENÝ FOND 786,9638 2 202 227 029
YOU INVEST solid 0,9936 887 498 656
YOU INVEST balanced 0,9840 2 933 083 300
YOU INVEST active 0,9636 388 810 776
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9713 1 805 004 792
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9614 237 149 138
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0314 710 281 904
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2351 523 329 273
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1435 951 976 350
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 0,9872 78 693 064
LIKVIDITNÍ FOND 1,0165 179 916 474
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0528 2 616 926 982
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0130 46 407 916
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,8912 106 487 742
MPF 10 0,9718 678 895 739
MPF 30 0,9505 602 216 922
OPTIMUM 0,9785 2 127 609 762
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 1,0000 186 991 537
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9818 2 298 342 537
IPF 35 0,9162 865 594 491
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 05.02.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 04.02.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!