Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 02.09.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 02.09.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0233 596 660 646
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8749 178 253 066
SPOROINVEST 1,8795 9 861 337 493
SPOROBOND 2,2332 14 089 141 198
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3690 1 087 771 970
TRENDBOND 1,3674 779 147 653
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2938 1 786 085 467
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4018 415 345 589
AKCIOVÝ MIX 1,6199 716 770 351
GLOBAL STOCKS 0,6380 624 255 215
SPOROTREND 0,9693 2 003 112 812
TOP STOCKS 2,3135 6 505 338 461
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1154 19 903 755 074
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4000 3 102 594 542
DYNAMICKÝ MIX 1,3307 683 877 931
SMÍŠENÝ FOND 797,3070 2 231 171 192
YOU INVEST solid 1,0030 1 028 153 576
YOU INVEST balanced 0,9989 3 106 262 244
YOU INVEST active 0,9896 410 901 699
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9742 1 965 091 710
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9723 233 087 457
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0523 750 914 636
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2436 543 035 221
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1894 994 128 788
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0564 88 024 552
LIKVIDITNÍ FOND 1,0187 193 783 583
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0523 2 188 078 923
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 0,9930 53 724 224
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9494 105 845 013
MPF 10 0,9857 465 923 907
MPF 30 0,9750 424 950 248
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9917 2 020 122 390
IPF 35 0,9359 548 751 048
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 03.09.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 02.09.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!