Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 27.01.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 27.01.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0544 615 515 349
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9270 180 984 442
SPOROINVEST 1,8852 12 466 301 310
SPOROBOND 2,2589 14 063 322 037
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,2785 1 098 355 009
TRENDBOND 1,5167 908 336 795
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2928 1 368 027 083
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4127 435 686 973
AKCIOVÝ MIX 1,7231 756 830 011
GLOBAL STOCKS 0,6803 562 459 873
SPOROTREND 1,0755 2 471 823 296
TOP STOCKS 2,1642 4 635 616 460
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1436 13 869 923 762
VYVÁŽENÝ MIX 1,4573 2 688 573 302
DYNAMICKÝ MIX 1,3982 682 128 226
SMÍŠENÝ FOND 841,4095 2 314 973 285
YOU INVEST solid**) 1,0314 647 175 160
YOU INVEST balanced**) 1,0311 2 564 925 824
YOU INVEST active**) 1,0254 383 862 115
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0730 704 724 816
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2740 523 342 257
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2246 978 795 897
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1428 174 141 821
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1318 1 182 255 811
LIKVIDITNÍ FOND 1,0204 607 490 454
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0543 608 714 612
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0090 88 649 302
PLUS 1,0254 184 920 133
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0148 101 511 728
MPF 10 1,0138 313 283 775
MPF 30 1,0133 226 858 709
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0181 1 374 787 947
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 28.01.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 27.01.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid - otevřený podílový fond se ke dni 15.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond se ke dni 16.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active - otevřený podílový fond se ke dni 17.12.2014 sloučily podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond a podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond. Podrobné informace pro podílníky sloučených fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!