Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 28.07.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 28.07.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0435 612 827 239
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9207 186 291 677
SPOROINVEST 1,8820 10 220 173 568
SPOROBOND 2,2336 14 008 654 476
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3788 1 090 407 645
TRENDBOND 1,4116 799 590 253
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3065 1 743 976 599
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4059 418 323 811
AKCIOVÝ MIX 1,7307 765 827 694
GLOBAL STOCKS 0,6965 673 047 769
SPOROTREND 1,0707 2 206 794 563
TOP STOCKS 2,4187 6 623 709 605
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1319 19 776 167 377
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4430 3 176 690 328
DYNAMICKÝ MIX 1,3940 720 332 473
SMÍŠENÝ FOND 816,4717 2 284 801 377
YOU INVEST solid 1,0153 1 048 430 639
YOU INVEST balanced 1,0213 3 195 099 555
YOU INVEST active 1,0210 415 622 376
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9817 2 047 178 037
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9819 225 349 168
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0697 763 816 043
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2682 551 199 725
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2547 1 066 374 540
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1319 99 390 076
LIKVIDITNÍ FOND 1,0189 320 791 130
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0519 1 432 508 301
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0069 58 520 107
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0257 102 320 768
MPF 10 1,0031 467 127 180
MPF 30 1,0078 411 038 928
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0088 1 950 044 585
IPF 35 0,9741 545 144 815
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 29.07.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 28.07.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!