Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.05.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.05.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0590 621 702 970
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9521 190 753 370
SPOROINVEST 1,8857 10 512 387 342
SPOROBOND 2,2472 14 282 582 351
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3827 1 050 923 971
TRENDBOND 1,4421 804 849 929
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3173 1 553 611 259
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4124 424 255 793
AKCIOVÝ MIX 1,8009 797 287 286
GLOBAL STOCKS 0,7319 681 569 857
SPOROTREND 1,1659 2 460 884 482
TOP STOCKS 2,4184 6 131 210 189
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1479 18 794 427 120
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4751 3 138 760 147
DYNAMICKÝ MIX 1,4340 720 354 166
SMÍŠENÝ FOND 821,5803 2 319 186 578
YOU INVEST solid 1,0267 966 417 260
YOU INVEST balanced 1,0380 3 048 328 276
YOU INVEST active 1,0433 396 158 462
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9936 2 066 671 651
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9978 193 435 587
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0738 732 900 654
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2886 538 369 631
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2947 1 056 979 647
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2156 138 436 607
LIKVIDITNÍ FOND 1,0194 389 952 963
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0522 1 192 086 892
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0124 61 192 429
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0579 116 084 469
MPF 10 1,0176 453 486 362
MPF 30 1,0272 401 814 555
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0238 1 872 152 505
IPF 35 0,9966 401 843 911
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 27.05.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.05.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!