Aktuální ceny


Banner pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.05.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.05.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0343 572 817 155
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8861 185 370 656
SPOROINVEST 1,8757 8 683 031 603
SPOROBOND 2,2691 15 276 213 963
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,4237 1 871 586 554
TRENDBOND 1,3892 824 610 004
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3279 2 315 265 613
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3951 397 424 579
AKCIOVÝ MIX 1,6290 703 263 502
GLOBAL STOCKS 0,6601 727 749 737
SPOROTREND 1,0198 1 988 904 213
TOP STOCKS 2,1313 7 656 892 275
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1251 18 993 665 844
VYVÁŽENÝ MIX 1,4165 2 989 622 451
DYNAMICKÝ MIX 1,3362 655 068 623
SMÍŠENÝ FOND 769,9913 2 261 389 790
YOU INVEST solid 1,0093 883 358 964
YOU INVEST balanced 1,0026 2 927 681 037
YOU INVEST active 0,9856 399 793 802
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9848 1 818 672 950
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9808 246 178 751
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0313 710 535 571
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2586 538 131 996
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1912 988 924 848
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0917 92 454 102
LIKVIDITNÍ FOND 1,0155 172 933 039
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0493 2 366 303 640
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0169 44 576 411
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9627 126 892 995
MPF 10 0,9899 692 735 913
MPF 30 0,9803 650 309 153
OPTIMUM 0,9965 3 620 504 730
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 0,9955 911 231 723
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0064 2 347 876 871
IPF 35 0,9493 935 656 403
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 27.05.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.05.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!