Aktuální ceny


Optimum

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.11.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.11.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0425 602 592 909
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9159 188 483 680
SPOROINVEST 1,8784 9 988 543 204
SPOROBOND 2,2650 14 978 820 855
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3994 1 245 677 909
TRENDBOND 1,4076 797 786 135
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3015 1 868 900 331
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3992 409 239 372
AKCIOVÝ MIX 1,7134 751 719 744
GLOBAL STOCKS 0,7038 708 332 600
SPOROTREND 1,0501 2 121 559 174
TOP STOCKS 2,3250 7 148 281 135
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1304 20 298 452 026
VYVÁŽENÝ MIX 1,4410 3 160 689 175
DYNAMICKÝ MIX 1,3820 704 424 077
SMÍŠENÝ FOND 816,9713 2 286 199 334
YOU INVEST solid 1,0079 1 005 368 514
YOU INVEST balanced 1,0133 3 093 240 388
YOU INVEST active 1,0077 425 710 121
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9812 1 899 847 917
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9765 227 563 262
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0578 723 161 341
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2800 544 417 411
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2280 994 700 137
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1131 91 117 706
LIKVIDITNÍ FOND 1,0182 181 277 319
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0549 2 485 070 986
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0144 46 626 398
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0014 110 495 547
MPF 10 0,9947 626 989 047
MPF 30 0,9995 575 011 718
OPTIMUM 1,0039 1 085 495 663
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0077 2 309 413 223
IPF 35 0,9617 864 695 707
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 27.11.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.11.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!