Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 29.08.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 29.08.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0426 595 450 145
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9075 165 660 847
SPOROINVEST 1,8841 12 322 469 582
SPOROBOND 2,2024 13 575 652 208
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3806 1 353 413 061
TRENDBOND 1,4173 1 009 677 294
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2844 1 280 329 802
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4162 452 191 760
AKCIOVÝ MIX 1,6509 733 993 837
GLOBAL STOCKS 0,5998 465 737 221
SPOROTREND 1,1108 2 856 970 604
TOP STOCKS 1,9779 3 744 992 112
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1255 9 969 155 659
VYVÁŽENÝ MIX 1,4136 2 390 282 074
DYNAMICKÝ MIX 1,3552 667 007 334
SMÍŠENÝ FOND 837,2079 2 333 402 136
YOU INVEST solid 1,0102 132 536 719
YOU INVEST balanced 1,0096 261 152 337
YOU INVEST active 1,0043 51 620 192
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1605 1 955 137 133
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0790 288 572 793
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9550 42 380 731
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1603 360 559 292
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0554 651 337 851
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1859 382 064 460
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1937 883 699 251
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2939 465 892 480
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1268 1 417 252 820
LIKVIDITNÍ FOND 1,0213 578 038 257
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0508 447 135 677
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0114 109 160 869
PLUS 1,0227 192 393 519
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 01.09.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 29.08.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!