Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 16.12.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 16.12.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0346 597 588 974
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8889 170 010 202
SPOROINVEST 1,8844 12 715 178 328
SPOROBOND 2,2301 13 724 783 652
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,2419 1 082 298 072
TRENDBOND 1,4290 923 369 239
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2648 1 317 194 470
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4092 438 247 076
AKCIOVÝ MIX 1,6352 719 634 176
GLOBAL STOCKS 0,5983 485 694 413
SPOROTREND 0,9245 2 220 057 111
TOP STOCKS 2,0131 4 055 902 955
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1237 12 710 631 900
VYVÁŽENÝ MIX 1,4122 2 550 537 715
DYNAMICKÝ MIX 1,3464 661 721 628
SMÍŠENÝ FOND 828,8851 2 280 514 990
YOU INVEST solid**) N/A N/A
YOU INVEST balanced**) N/A N/A
YOU INVEST active**) N/A N/A
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25**) N/A N/A
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50**) N/A N/A
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75**) N/A N/A
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0**) N/A N/A
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0568 677 261 159
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1806 469 053 594
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1822 926 691 560
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1071 302 637 278
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1292 1 235 683 674
LIKVIDITNÍ FOND 1,0206 671 496 501
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0522 572 673 842
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0101 92 146 378
PLUS 1,0238 185 981 991
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9881 92 878 678
MPF 10 0,9978 216 519 446
MPF 30 0,9858 159 115 050
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9945 1 029 244 999
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 17.12.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 16.12.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond se slučuje s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je 15. prosinec 2014. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond se slučuje s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je 16. prosinec 2014. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond a podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond se slučují s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je 17. prosinec 2014. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!