Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 22.10.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 22.10.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0267 594 113 814
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8819 164 904 949
SPOROINVEST 1,8843 12 609 555 852
SPOROBOND 2,2124 13 589 576 031
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3621 1 303 666 374
TRENDBOND 1,4404 905 829 032
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2751 1 303 771 555
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4139 446 365 891
AKCIOVÝ MIX 1,6132 713 271 999
GLOBAL STOCKS 0,5842 463 707 080
SPOROTREND 1,0690 2 689 914 892
TOP STOCKS 1,9275 3 767 348 798
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1206 11 286 666 092
VYVÁŽENÝ MIX 1,4008 2 430 343 835
DYNAMICKÝ MIX 1,3338 652 481 440
SMÍŠENÝ FOND 823,2970 2 265 140 227
YOU INVEST solid 1,0068 168 778 982
YOU INVEST balanced 1,0032 432 509 206
YOU INVEST active 0,9924 64 293 138
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1552 1 926 587 508
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0716 271 271 688
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9439 42 319 896
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1605 337 222 229
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0533 665 129 515
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1682 401 642 475
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1650 893 613 416
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1953 347 395 709
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1285 1 337 389 169
LIKVIDITNÍ FOND 1,0211 688 326 415
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0526 447 882 624
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0106 103 174 009
PLUS 1,0240 189 876 578
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9934 71 564 617
MPF 10 0,9943 52 686 589
MPF 30 0,9858 58 010 898
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9958 75 906 543
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 23.10.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 22.10.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!