Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 22.04.2014
(Kč)
Hodnota
vlastního kapitálu fondu
ze dne 22.04.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0115 575 875 775
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8673 149 522 298
SPOROINVEST 1,8785 12 970 890 512
BONDINVEST 5 tis. Kč 6 191,0000 55 584 938
BONDINVEST 50 tis. Kč 61 910,0000
SPOROBOND 2,1465 12 469 290 215
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3713 1 338 280 737
TRENDBOND 1,3584 816 443 066
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2663 1 250 609 895
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4145 461 589 925
AKCIOVÝ MIX 1,5695 699 615 828
GLOBAL STOCKS 0,5499 421 262 999
SPOROTREND 1,0459 2 813 701 557
TOP STOCKS 1,7758 3 024 894 722
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1062 7 361 224 212
VYVÁŽENÝ MIX 1,3682 2 076 558 917
DYNAMICKÝ MIX 1,3007 634 704 158
SMÍŠENÝ FOND 814,3102 2 324 376 017
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1251 1 774 632 330
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0383 304 983 531
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9141 56 512 579
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1494 407 557 668
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0482 545 430 416
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1428 294 043 758
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1263 704 408 364
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2388 451 242 799
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1214 1 652 528 577
LIKVIDITNÍ FOND 1,0223 662 773 651
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0469 447 263 391
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0096 121 345 274
PLUS 1,0200 197 715 968
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 23.04.2014, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 22.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 24.04.2014 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 24.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!