Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 27.02.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 27.02.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0593 620 091 957
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9403 183 823 430
SPOROINVEST 1,8862 11 304 725 910
SPOROBOND 2,2599 14 178 795 485
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3280 1 043 256 650
TRENDBOND 1,4728 777 867 074
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3150 1 356 760 146
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4153 431 829 573
AKCIOVÝ MIX 1,7588 769 371 625
GLOBAL STOCKS 0,7008 587 796 379
SPOROTREND 1,0921 2 438 123 733
TOP STOCKS 2,2826 5 112 924 181
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1481 14 737 689 571
VYVÁŽENÝ MIX 1,4693 2 759 386 945
DYNAMICKÝ MIX 1,4177 691 937 175
SMÍŠENÝ FOND 818,5931 2 232 926 259
YOU INVEST solid 1,0356 695 759 642
YOU INVEST balanced 1,0367 2 653 851 065
YOU INVEST active 1,0344 360 167 178
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 1,0032 1 675 976 291
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 1,0038 134 357 851
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0760 719 732 639
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2989 525 998 217
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2507 997 224 975
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1849 129 951 235
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1304 1 122 743 970
LIKVIDITNÍ FOND 1,0200 390 036 743
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0528 728 231 850
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0116 79 847 421
PLUS 1,0242 181 249 379
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0504 99 380 865
MPF 10 1,0175 362 756 984
MPF 30 1,0223 302 282 974
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0220 1 641 592 945
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 02.03.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 27.02.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!