Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 17.04.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 17.04.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0671 625 634 546
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9559 188 950 319
SPOROINVEST 1,8865 10 775 610 204
SPOROBOND 2,2731 14 400 890 469
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3635 1 024 062 643
TRENDBOND 1,4780 804 794 766
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3160 1 492 307 629
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4144 427 280 880
AKCIOVÝ MIX 1,7949 788 194 882
GLOBAL STOCKS 0,7310 656 089 474
SPOROTREND 1,1707 2 502 129 764
TOP STOCKS 2,3099 5 587 830 924
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1572 16 270 942 454
VYVÁŽENÝ MIX 1,4858 2 877 380 309
DYNAMICKÝ MIX 1,4383 716 201 323
SMÍŠENÝ FOND 822,0426 2 320 491 372
YOU INVEST solid 1,0444 843 032 197
YOU INVEST balanced 1,0495 2 858 792 888
YOU INVEST active 1,0512 381 487 585
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 1,0085 2 076 592 471
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 1,0107 189 104 237
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0762 725 014 881
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,3060 536 438 593
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2887 1 032 214 760
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2103 141 824 491
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1321 1 058 328 052
LIKVIDITNÍ FOND 1,0198 431 278 498
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0554 906 751 930
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0123 72 323 462
PLUS 1,0256 178 364 242
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0516 112 437 468
MPF 10 1,0272 418 164 183
MPF 30 1,0340 361 396 039
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0325 1 857 793 647
IPF 35 0,9995 54 378 773
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 20.04.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 17.04.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!