Aktuální ceny


Banner pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 02.05.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 02.05.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0334 574 993 197
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8801 183 321 918
SPOROINVEST 1,8756 8 999 437 517
SPOROBOND 2,2706 15 556 262 742
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,4206 1 711 553 370
TRENDBOND 1,4082 817 599 382
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3266 2 281 774 408
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3950 399 451 459
AKCIOVÝ MIX 1,6166 702 822 672
GLOBAL STOCKS 0,6405 694 941 852
SPOROTREND 1,0417 2 032 770 005
TOP STOCKS 2,0774 7 303 828 345
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1256 19 131 089 103
VYVÁŽENÝ MIX 1,4140 3 001 117 864
DYNAMICKÝ MIX 1,3312 658 134 473
SMÍŠENÝ FOND 769,1817 2 259 012 035
YOU INVEST solid 1,0112 885 493 132
YOU INVEST balanced 1,0053 2 959 092 764
YOU INVEST active 0,9876 401 125 845
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9871 1 813 957 716
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9849 248 837 031
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0236 705 130 428
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2572 534 083 543
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1954 991 550 282
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1120 99 377 130
LIKVIDITNÍ FOND 1,0157 173 021 489
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0505 2 404 122 387
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0168 45 477 370
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9591 133 182 352
MPF 10 0,9914 688 770 203
MPF 30 0,9777 643 768 642
OPTIMUM 0,9963 3 095 822 769
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 0,9975 787 845 440
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0068 2 365 867 890
IPF 35 0,9469 903 116 189
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 03.05.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 02.05.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!