Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 16.09.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 16.09.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0396 596 644 489
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9048 167 477 099
SPOROINVEST 1,8843 12 385 611 614
SPOROBOND 2,2013 13 541 991 894
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3791 1 340 331 983
TRENDBOND 1,4143 1 009 746 698
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2825 1 286 773 200
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4152 450 481 118
AKCIOVÝ MIX 1,6495 729 905 423
GLOBAL STOCKS 0,5981 466 419 457
SPOROTREND 1,1181 2 853 614 420
TOP STOCKS 1,9621 3 781 393 061
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1238 10 365 503 085
VYVÁŽENÝ MIX 1,4111 2 406 435 906
DYNAMICKÝ MIX 1,3536 663 735 464
SMÍŠENÝ FOND 835,8102 2 299 567 933
YOU INVEST solid 1,0068 124 303 566
YOU INVEST balanced 1,0066 299 683 539
YOU INVEST active 1,0017 58 386 287
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1572 1 938 527 459
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0776 288 189 815
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9549 42 373 599
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1579 357 226 267
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0576 652 475 648
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1697 383 290 486
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1908 886 363 086
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2807 453 508 697
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1267 1 395 249 455
LIKVIDITNÍ FOND 1,0213 573 743 285
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0510 447 227 447
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0109 108 005 570
PLUS 1,0227 191 232 908
MPF 10 0,9999 9 999 298
MPF 30 0,9999 9 999 134
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 17.09.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 16.09.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!