Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 30.06.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 30.06.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0388 609 787 666
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9265 183 239 061
SPOROINVEST 1,8814 10 354 008 256
SPOROBOND 2,2134 13 898 095 123
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3743 1 040 118 955
TRENDBOND 1,4029 792 474 781
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3002 1 620 751 731
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4060 420 397 103
AKCIOVÝ MIX 1,7399 769 744 810
GLOBAL STOCKS 0,6947 660 538 183
SPOROTREND 1,0953 2 271 746 538
TOP STOCKS 2,4074 6 369 051 887
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1313 19 386 712 577
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4428 3 151 950 806
DYNAMICKÝ MIX 1,3965 716 418 766
SMÍŠENÝ FOND 812,2313 2 272 935 000
YOU INVEST solid 1,0111 1 057 367 122
YOU INVEST balanced 1,0188 3 117 187 902
YOU INVEST active 1,0204 408 325 322
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9786 2 046 538 055
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9807 194 042 457
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0638 741 029 827
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2557 526 968 298
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2564 1 040 140 972
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1645 103 461 875
LIKVIDITNÍ FOND 1,0191 373 269 570
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0492 1 396 307 506
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0029 60 322 403
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0279 105 845 944
MPF 10 1,0004 455 953 580
MPF 30 1,0051 409 937 684
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0039 1 942 452 042
IPF 35 0,9716 495 991 566
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 01.07.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 30.06.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!