Akciové fondy

 

Akciové fondy jsou zejména díky své vysoké míře kolísavosti vhodné pro dlouhodobé investování, 5 a více let. Investorům, kteří preferují  možnost dlouhodobého zhodnocení a jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové fondy. Akciové fondy investují převážnou část svého majetku do akcií, ostatní aktiva jsou tvořena například dluhopisy či pokladničními poukázkami.

Nabídka akciových fondů
 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5