Informace pro podílníky podílových fondů zrušených sloučením ve dnech 15. – 17. 12. 2014
Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů YOU INVEST
Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů slučovaných otevřených podílových fondů
Oznámení o povolení ke sloučení podílových fondů
Oznámení záměru sloučení podílových fondů Privátní portfolio AR 0 - AR 75 do YOU INVEST fondů
Oznámení podílníkům fondu BONDINVEST