Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 01.07.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 01.07.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0398 609 920 478
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9281 183 573 602
SPOROINVEST 1,8816 10 347 378 559
SPOROBOND 2,2138 13 890 297 345
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3764 1 042 146 268
TRENDBOND 1,4058 794 662 093
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3028 1 627 066 865
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4062 420 416 953
AKCIOVÝ MIX 1,7415 770 715 493
GLOBAL STOCKS 0,7038 669 628 584
SPOROTREND 1,0988 2 278 121 345
TOP STOCKS 2,4215 6 420 470 283
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1321 19 410 316 652
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4442 3 157 235 319
DYNAMICKÝ MIX 1,3976 717 167 162
SMÍŠENÝ FOND 814,0570 2 278 044 058
YOU INVEST solid 1,0119 1 062 484 177
YOU INVEST balanced 1,0197 3 132 820 832
YOU INVEST active 1,0214 411 501 652
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9787 2 046 867 068
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9811 201 700 946
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0659 742 571 295
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2589 528 505 451
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2583 1 041 688 453
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1641 103 426 012
LIKVIDITNÍ FOND 1,0191 373 267 090
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0494 1 396 487 923
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0038 60 376 023
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0345 106 532 121
MPF 10 1,0012 456 295 123
MPF 30 1,0065 410 494 780
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0052 1 944 976 712
IPF 35 0,9727 496 565 678
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 02.07.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 01.07.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!