Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 18.12.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 18.12.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0381 600 312 658
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8970 172 442 664
SPOROINVEST 1,8839 12 720 202 119
SPOROBOND 2,2332 13 768 174 980
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,2711 1 105 319 906
TRENDBOND 1,4476 938 382 347
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2737 1 329 602 053
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4088 437 653 169
AKCIOVÝ MIX 1,6589 728 676 337
GLOBAL STOCKS 0,6162 500 256 058
SPOROTREND 0,9908 2 341 859 290
TOP STOCKS 2,1153 4 272 566 109
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1255 12 816 570 150
VYVÁŽENÝ MIX 1,4207 2 570 036 591
DYNAMICKÝ MIX 1,3575 667 195 410
SMÍŠENÝ FOND 837,1604 2 303 282 712
YOU INVEST solid**) 1,0128 576 251 033
YOU INVEST balanced**) 1,0074 2 419 188 765
YOU INVEST active**) N/A N/A
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0580 679 056 291
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1903 473 830 870
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1914 937 037 755
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1157 224 332 809
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1291 1 224 554 488
LIKVIDITNÍ FOND 1,0206 656 933 786
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0520 579 611 497
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0105 92 182 811
PLUS 1,0239 185 541 443
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0176 95 654 096
MPF 10 1,0000 227 025 913
MPF 30 0,9923 160 162 982
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9973 1 032 145 768
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 19.12.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 18.12.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid - otevřený podílový fond se ke dni 15.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond se ke dni 16.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active - otevřený podílový fond se ke dni 17.12.2014 sloučily podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond a podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond. Podrobné informace pro podílníky sloučených fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!