Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.02.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.02.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0579 619 249 346
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9389 183 551 619
SPOROINVEST 1,8863 11 312 167 872
SPOROBOND 2,2597 14 168 891 948
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3281 1 043 475 356
TRENDBOND 1,4801 780 558 546
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3139 1 354 199 637
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4151 431 828 710
AKCIOVÝ MIX 1,7565 767 959 623
GLOBAL STOCKS 0,6975 583 690 022
SPOROTREND 1,1060 2 470 779 692
TOP STOCKS 2,2898 5 121 683 147
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1468 14 692 806 540
VYVÁŽENÝ MIX 1,4670 2 753 193 488
DYNAMICKÝ MIX 1,4155 690 823 228
SMÍŠENÝ FOND 851,7201 2 323 288 749
YOU INVEST solid 1,0333 693 565 075
YOU INVEST balanced 1,0346 2 650 580 226
YOU INVEST active 1,0323 369 641 928
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 1,0026 814 971 631
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 1,0035 71 962 873
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0745 718 700 990
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2930 523 586 409
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2483 995 325 997
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1830 129 747 374
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1303 1 123 929 635
LIKVIDITNÍ FOND 1,0201 390 039 819
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0529 728 284 522
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0126 79 923 813
PLUS 1,0243 181 438 441
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0533 99 655 658
MPF 10 1,0160 357 237 564
MPF 30 1,0203 301 679 417
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0199 1 636 280 019
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 27.02.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.02.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!