Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 16.04.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 16.04.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0678 626 032 755
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9576 188 939 773
SPOROINVEST 1,8865 10 780 393 228
SPOROBOND 2,2734 14 399 917 592
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3645 1 025 161 411
TRENDBOND 1,4799 804 433 513
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3178 1 492 567 139
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4146 427 432 337
AKCIOVÝ MIX 1,7999 790 304 437
GLOBAL STOCKS 0,7402 664 038 631
SPOROTREND 1,1978 2 562 881 039
TOP STOCKS 2,3448 5 662 274 413
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1579 16 200 357 580
VYVÁŽENÝ MIX 1,4879 2 873 281 931
DYNAMICKÝ MIX 1,4408 716 057 158
SMÍŠENÝ FOND 824,3558 2 327 021 209
YOU INVEST solid 1,0453 828 700 042
YOU INVEST balanced 1,0507 2 853 090 034
YOU INVEST active 1,0526 381 739 875
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 1,0088 2 077 104 527
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 1,0109 189 143 336
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0779 726 180 543
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,3130 539 329 073
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2923 1 035 096 329
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2147 142 337 006
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1321 1 061 464 172
LIKVIDITNÍ FOND 1,0198 431 281 549
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0554 906 767 596
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0113 72 253 502
PLUS 1,0255 178 442 173
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0620 113 550 029
MPF 10 1,0280 418 490 961
MPF 30 1,0354 361 898 596
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0341 1 838 055 981
IPF 35 1,0004 54 431 646
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 17.04.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 16.04.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!