Aktuální ceny


Banner pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 27.06.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 27.06.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0285 563 913 746
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8652 180 305 429
SPOROINVEST 1,8753 8 493 370 065
SPOROBOND 2,2742 15 188 134 526
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,4333 2 109 127 891
TRENDBOND 1,3984 832 229 998
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3191 2 353 726 367
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3925 394 301 252
AKCIOVÝ MIX 1,5658 675 821 404
GLOBAL STOCKS 0,6427 713 832 938
SPOROTREND 0,9733 1 886 178 349
TOP STOCKS 1,9386 7 018 634 221
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1239 18 782 695 053
VYVÁŽENÝ MIX 1,3986 2 916 505 627
DYNAMICKÝ MIX 1,3031 629 403 980
SMÍŠENÝ FOND 756,0907 2 220 565 057
YOU INVEST solid 1,0125 886 607 493
YOU INVEST balanced 1,0025 2 894 230 242
YOU INVEST active 0,9812 394 713 367
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9913 1 806 628 169
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9892 246 294 681
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0143 680 130 893
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2422 522 739 856
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1772 963 764 333
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0344 86 786 927
LIKVIDITNÍ FOND 1,0151 170 814 707
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0502 2 357 764 906
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0161 42 530 105
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,8984 116 811 404
MPF 10 0,9900 682 138 787
MPF 30 0,9691 662 351 051
OPTIMUM 0,9916 4 125 534 317
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 0,9982 1 014 149 268
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0052 2 352 632 500
IPF 35 0,9345 920 025 748
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 28.06.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 27.06.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!