Aktuální ceny


Optimum

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 08.02.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 08.02.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0093 569 602 076
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8330 171 786 019
SPOROINVEST 1,8758 9 670 101 827
SPOROBOND 2,2566 15 439 559 626
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3857 1 382 917 282
TRENDBOND 1,3768 786 061 194
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2662 1 861 782 209
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3888 403 173 478
AKCIOVÝ MIX 1,5101 664 316 963
GLOBAL STOCKS 0,6000 619 773 313
SPOROTREND 0,9077 1 814 376 386
TOP STOCKS 1,8132 5 955 389 816
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1049 19 426 726 949
VYVÁŽENÝ MIX 1,3612 2 950 506 945
DYNAMICKÝ MIX 1,2636 637 456 001
SMÍŠENÝ FOND 779,0076 2 179 962 333
YOU INVEST solid 0,9924 886 419 574
YOU INVEST balanced 0,9804 2 923 337 896
YOU INVEST active 0,9581 386 611 565
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9714 1 805 031 207
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9617 236 954 441
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0233 704 494 862
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2241 518 492 238
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1296 940 050 616
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 0,9723 77 171 911
LIKVIDITNÍ FOND 1,0165 179 914 599
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0538 2 604 429 588
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0103 46 284 490
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,8612 102 906 600
MPF 10 0,9682 676 392 702
MPF 30 0,9418 595 682 451
OPTIMUM 0,9725 2 145 158 037
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 1,0004 237 099 940
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9788 2 291 130 916
IPF 35 0,9061 856 111 681
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 09.02.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 08.02.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!