Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 18.09.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 18.09.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0425 598 664 125
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9082 168 591 553
SPOROINVEST 1,8845 12 367 284 351
SPOROBOND 2,2024 13 542 432 952
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3745 1 331 954 405
TRENDBOND 1,4129 1 008 903 733
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2837 1 288 761 196
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4151 450 372 703
AKCIOVÝ MIX 1,6575 733 636 286
GLOBAL STOCKS 0,6030 471 105 701
SPOROTREND 1,1109 2 833 922 721
TOP STOCKS 1,9897 3 844 968 836
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1251 10 453 294 912
VYVÁŽENÝ MIX 1,4147 2 415 747 122
DYNAMICKÝ MIX 1,3582 666 548 933
SMÍŠENÝ FOND 838,0660 2 305 774 302
YOU INVEST solid 1,0077 126 420 674
YOU INVEST balanced 1,0081 306 606 760
YOU INVEST active 1,0041 58 548 461
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1589 1 939 781 161
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0803 288 918 557
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9575 42 491 481
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1584 356 086 690
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0604 653 612 036
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1703 384 445 193
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1968 892 052 512
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2769 452 196 470
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1273 1 392 875 755
LIKVIDITNÍ FOND 1,0213 573 739 091
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0516 447 480 971
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0110 108 017 085
PLUS 1,0230 191 173 984
MPF 10 0,9998 9 997 650
MPF 30 0,9997 9 997 322
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 19.09.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 18.09.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!