Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 31.08.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 31.08.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0301 601 032 662
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8919 183 063 427
SPOROINVEST 1,8801 9 883 012 724
SPOROBOND 2,2339 14 087 512 478
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3699 1 085 512 666
TRENDBOND 1,3734 782 852 809
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2962 1 788 666 348
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4021 415 494 115
AKCIOVÝ MIX 1,6608 733 429 096
GLOBAL STOCKS 0,6555 641 566 478
SPOROTREND 0,9933 2 052 666 555
TOP STOCKS 2,3182 6 513 207 641
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1201 19 973 799 436
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4148 3 131 585 048
DYNAMICKÝ MIX 1,3533 695 750 547
SMÍŠENÝ FOND 802,1261 2 244 656 713
YOU INVEST solid 1,0063 1 030 485 718
YOU INVEST balanced 1,0061 3 131 495 277
YOU INVEST active 0,9995 413 930 455
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9756 1 980 176 181
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9742 234 691 143
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0590 760 104 749
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2542 550 853 935
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2135 1 022 617 203
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0833 90 269 040
LIKVIDITNÍ FOND 1,0187 193 827 422
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0520 1 955 501 799
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 0,9969 53 932 480
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9702 108 153 381
MPF 10 0,9905 468 177 099
MPF 30 0,9844 429 082 653
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9976 2 005 645 133
IPF 35 0,9475 530 266 348
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 01.09.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 31.08.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!