Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 29.07.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 29.07.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0360 589 109 724
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8997 161 670 920
SPOROINVEST 1,8828 12 362 317 871
SPOROBOND 2,1874 13 198 580 598
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3873 1 367 111 493
TRENDBOND 1,4193 940 746 706
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2798 1 277 018 777
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4159 454 057 202
AKCIOVÝ MIX 1,6353 731 165 316
GLOBAL STOCKS 0,5828 453 286 961
SPOROTREND 1,1123 2 853 819 823
TOP STOCKS 1,8925 3 485 656 292
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1199 9 368 936 214
VYVÁŽENÝ MIX 1,4023 2 337 821 451
DYNAMICKÝ MIX 1,3445 663 458 527
SMÍŠENÝ FOND 832,9815 2 321 622 757
YOU INVEST solid 1,0039 73 880 194
YOU INVEST balanced 1,0041 189 442 381
YOU INVEST active 1,0026 35 927 536
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1515 1 951 050 743
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0707 294 458 120
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9477 43 980 938
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1567 374 587 766
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0521 623 249 741
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1796 362 154 713
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1825 832 421 303
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2954 464 300 539
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1244 1 462 711 669
LIKVIDITNÍ FOND 1,0215 679 038 767
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0492 436 456 423
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0102 110 106 612
PLUS 1,0216 193 515 939
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 30.07.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 29.07.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč bude prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!