Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 01.10.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 01.10.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0195 593 650 876
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8671 179 636 971
SPOROINVEST 1,8751 9 966 262 269
SPOROBOND 2,2462 14 333 697 115
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3670 1 112 911 868
TRENDBOND 1,3750 785 842 894
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2721 1 784 177 438
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3948 411 383 610
AKCIOVÝ MIX 1,6033 706 136 223
GLOBAL STOCKS 0,6352 627 853 137
SPOROTREND 0,9468 1 942 131 495
TOP STOCKS 2,2473 6 484 718 874
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1128 20 053 160 074
VYVÁŽENÝ MIX 1,3927 3 093 578 140
DYNAMICKÝ MIX 1,3207 679 495 505
SMÍŠENÝ FOND 794,4089 2 223 061 144
YOU INVEST solid 1,0021 1 000 360 013
YOU INVEST balanced 0,9963 3 076 447 999
YOU INVEST active 0,9853 418 712 445
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9720 1 863 537 368
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9670 226 896 538
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0430 717 442 282
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2516 531 763 987
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1813 955 820 102
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0287 85 720 259
LIKVIDITNÍ FOND 1,0184 192 292 458
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0550 2 407 270 343
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 0,9999 49 650 763
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9281 103 467 828
MPF 10 0,9818 524 828 344
MPF 30 0,9689 493 111 130
OPTIMUM 0,9970 75 698 155
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9904 2 117 502 589
IPF 35 0,9291 650 002 224
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 02.10.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 01.10.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!