Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.03.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.03.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0597 621 120 367
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9374 184 690 994
SPOROINVEST 1,8860 10 923 948 609
SPOROBOND 2,2676 14 313 430 216
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3490 1 012 517 401
TRENDBOND 1,4788 791 563 824
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3087 1 462 641 406
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4133 428 528 400
AKCIOVÝ MIX 1,7496 766 100 678
GLOBAL STOCKS 0,7083 612 403 654
SPOROTREND 1,0997 2 388 776 970
TOP STOCKS 2,2430 5 274 127 253
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1484 15 283 887 250
VYVÁŽENÝ MIX 1,4673 2 799 377 367
DYNAMICKÝ MIX 1,4133 698 550 729
SMÍŠENÝ FOND 816,9114 2 228 339 102
YOU INVEST solid 1,0374 754 324 009
YOU INVEST balanced 1,0384 2 718 616 628
YOU INVEST active 1,0355 361 608 536
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 1,0038 2 067 691 389
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 1,0037 185 103 651
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0746 726 676 843
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,3030 539 569 826
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2556 1 000 762 583
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1556 136 984 610
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1314 1 087 009 708
LIKVIDITNÍ FOND 1,0200 432 429 380
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0542 886 516 920
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0124 76 100 807
PLUS 1,0249 180 320 745
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0317 109 555 793
MPF 10 1,0178 388 444 847
MPF 30 1,0202 334 749 746
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0236 1 776 519 240
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 27.03.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.03.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!