Aktuální ceny


Banner pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 29.04.2016
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 29.04.2016
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0348 576 200 266
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8832 184 396 833
SPOROINVEST 1,8757 9 014 779 249
SPOROBOND 2,2705 15 565 669 878
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,4210 1 704 448 828
TRENDBOND 1,4076 817 407 795
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3263 2 281 514 154
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3954 399 665 488
AKCIOVÝ MIX 1,6182 703 447 443
GLOBAL STOCKS 0,6435 697 054 516
SPOROTREND 1,0471 2 045 577 544
TOP STOCKS 2,0394 7 162 745 320
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1260 19 138 356 957
VYVÁŽENÝ MIX 1,4148 3 004 987 431
DYNAMICKÝ MIX 1,3321 660 751 152
SMÍŠENÝ FOND 767,6789 2 254 598 324
YOU INVEST solid 1,0116 885 241 408
YOU INVEST balanced 1,0058 2 960 108 497
YOU INVEST active 0,9886 401 314 846
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9870 1 813 758 843
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9849 248 835 220
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0245 705 124 891
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2563 533 081 098
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1975 991 790 858
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1167 99 792 467
LIKVIDITNÍ FOND 1,0157 173 035 166
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0510 2 399 998 201
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0167 45 471 907
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9543 132 522 214
MPF 10 0,9917 688 965 267
MPF 30 0,9785 644 097 583
OPTIMUM 0,9962 3 070 944 382
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 0,9977 758 030 148
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0070 2 391 476 821
IPF 35 0,9470 899 405 059
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 02.05.2016, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 29.04.2016 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!