Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 26.09.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 26.09.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0377 596 259 096
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9008 167 388 649
SPOROINVEST 1,8850 12 520 155 262
SPOROBOND 2,2051 13 550 919 379
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3766 1 329 466 360
TRENDBOND 1,4155 904 608 931
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2805 1 295 551 733
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4153 450 019 356
AKCIOVÝ MIX 1,6470 729 213 719
GLOBAL STOCKS 0,5966 469 560 285
SPOROTREND 1,0878 2 766 094 429
TOP STOCKS 2,0090 3 919 354 225
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1244 10 622 567 656
VYVÁŽENÝ MIX 1,4115 2 420 269 154
DYNAMICKÝ MIX 1,3520 662 026 777
SMÍŠENÝ FOND 833,1812 2 292 334 706
YOU INVEST solid 1,0087 137 824 301
YOU INVEST balanced 1,0079 342 479 081
YOU INVEST active 1,0016 61 055 716
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1593 1 947 724 023
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0798 279 958 833
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9556 42 411 926
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1595 348 764 616
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0595 656 971 581
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1664 388 013 043
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1913 892 876 727
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2528 443 647 124
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1274 1 379 023 520
LIKVIDITNÍ FOND 1,0212 562 738 892
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0517 447 501 266
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0106 106 469 123
PLUS 1,0231 190 529 479
MPF 10 0,9983 9 983 058
MPF 30 0,9968 9 967 691
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9999 24 973 738
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 29.09.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 26.09.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!