Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 21.05.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 21.05.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0584 621 774 898
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9522 190 754 310
SPOROINVEST 1,8853 10 529 226 623
SPOROBOND 2,2453 14 268 757 281
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3807 1 057 176 498
TRENDBOND 1,4522 809 023 012
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3163 1 545 848 632
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4121 425 230 623
AKCIOVÝ MIX 1,7978 794 010 458
GLOBAL STOCKS 0,7224 668 946 327
SPOROTREND 1,1802 2 493 037 737
TOP STOCKS 2,4210 6 118 882 281
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1463 18 440 457 564
VYVÁŽENÝ MIX**) N/A N/A
DYNAMICKÝ MIX 1,4321 720 953 200
SMÍŠENÝ FOND 826,3996 2 332 790 418
YOU INVEST solid 1,0254 950 725 589
YOU INVEST balanced 1,0361 3 024 454 122
YOU INVEST active 1,0413 394 030 383
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9925 2 058 197 821
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9962 193 162 511
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0725 729 449 085
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2907 536 985 430
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2904 1 047 431 861
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2351 140 647 887
LIKVIDITNÍ FOND 1,0194 389 966 387
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0521 1 079 035 764
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0114 62 639 215
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0756 116 934 867
MPF 10 1,0163 452 389 502
MPF 30 1,0252 401 032 071
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0223 1 869 352 204
IPF 35 0,9953 401 346 887
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 22.05.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 21.05.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!