Aktuální ceny


Pravidelné investování

Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 30.07.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 30.07.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0466 613 947 274
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9282 187 832 874
SPOROINVEST 1,8822 10 211 835 340
SPOROBOND 2,2393 14 036 728 339
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3812 1 094 920 976
TRENDBOND 1,4114 800 384 249
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,3074 1 750 116 190
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4062 418 294 475
AKCIOVÝ MIX 1,7525 775 046 337
GLOBAL STOCKS 0,7088 686 398 384
SPOROTREND 1,0871 2 241 210 139
TOP STOCKS 2,4325 6 676 833 459
KONZERVATIVNÍ MIX**) 1,1344 19 856 653 295
VYVÁŽENÝ MIX**) 1,4508 3 192 195 754
DYNAMICKÝ MIX 1,4059 727 584 162
SMÍŠENÝ FOND 819,0293 2 291 958 391
YOU INVEST solid 1,0167 1 052 471 906
YOU INVEST balanced 1,0245 3 202 207 196
YOU INVEST active 1,0255 417 194 248
PP KONZERVATVNÍ DLUHOPISY 0,9822 2 033 814 485
PP DYNAMICKÉ DLUHOPISY 0,9828 225 562 496
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0715 766 570 287
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2711 552 547 727
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2645 1 072 365 794
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1424 99 664 298
LIKVIDITNÍ FOND 1,0189 320 809 696
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0530 1 438 910 489
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0076 58 458 356
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0324 102 984 603
MPF 10 1,0050 468 029 750
MPF 30 1,0128 413 104 016
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0113 1 979 810 879
IPF 35 0,9787 547 748 974
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 31.07.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 30.07.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 19. květen 2015. Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond se sloučil s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení podílových fondů byl 20. květen 2015. Podrobné informace pro podílníky slučovaných fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!