Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 29.01.2015
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 29.01.2015
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0518 613 065 135
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9190 178 121 483
SPOROINVEST 1,8853 12 530 230 435
SPOROBOND 2,2596 14 077 769 369
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,2768 1 095 140 759
TRENDBOND 1,5062 904 583 541
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2918 1 369 437 332
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4128 434 996 002
AKCIOVÝ MIX 1,7009 745 919 898
GLOBAL STOCKS 0,6693 552 649 841
SPOROTREND 1,0473 2 392 943 330
TOP STOCKS 2,1688 4 657 762 671
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1411 13 902 355 113
VYVÁŽENÝ MIX 1,4492 2 676 068 686
DYNAMICKÝ MIX 1,3853 673 888 859
SMÍŠENÝ FOND 840,3060 2 311 937 203
YOU INVEST solid**) 1,0297 649 847 801
YOU INVEST balanced**) 1,0277 2 554 030 992
YOU INVEST active**) 1,0206 382 089 908
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0722 708 878 317
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,2719 526 746 170
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2151 979 208 867
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1190 146 044 578
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1318 1 178 318 056
LIKVIDITNÍ FOND 1,0204 482 268 544
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0541 608 642 968
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0085 88 610 318
PLUS 1,0253 184 217 488
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0104 101 845 885
MPF 10 1,0119 312 946 270
MPF 30 1,0079 228 914 435
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 1,0158 1 471 706 915
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 30.01.2015, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 29.01.2015 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  **) S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid - otevřený podílový fond se ke dni 15.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond se ke dni 16.12.2014 sloučil podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond. S přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active - otevřený podílový fond se ke dni 17.12.2014 sloučily podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond a podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond. Podrobné informace pro podílníky sloučených fondů jsou umístěny na internetové adrese http://www.iscs.cz a na pobočkách České spořitelny, a.s.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!